KTH    Matematik


SF1663 Tillämpad linjär algebra med numeriska metoder, 12 hp
för CFATE1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. 10:th ed.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.) Extentor.

  Examinator:
  Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
  Kursledare:
  Tommy Ekola tek@math.kth.se 08-790 7515

 • Farkostteknik
 • Kursen ges under perioderna 1- 2.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05