KTH    Matematik


SF1664 Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder, 12 hp
för CFATE1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.
LTH/Övningar i analys i en variabel.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
  Kursledare:
  Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655

 • Farkostteknik
 • Kursen ges under perioderna 1- 2.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05