KTH    Matematik


SF1665 Tillämpad flervariabelanalys med numeriska metoder, 9 hp
för CFATE1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i flera variabler.
LTH/Övningar i analys i flera variabler.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.) Extentor.

  Examinator:
  Mats Boij boij@math.kth.se 08-790 6648
  Kursledare:
  Mats Boij boij@math.kth.se 08-790 6648

 • Farkostteknik
 • Kursen ges under period 3.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05