KTH    Matematik


SF2705, Fourieranalys, 7.5 hp, läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:

 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
   
  Examinator:
  John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214


  Kursledare:
  John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214


 • Fourieranalys.     Kursen ges under perioderna 3-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05