KTH    Matematik


SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi, 7.5 hp, läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:


 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

  Examinator:
  Tilman Bauer tilmanb@math.kth.se 08-790 7417  Kursledare:
  Tilman Bauer tilmanb@math.kth.se 08-790 7417
  Alexander Berglund


 • Homologisk algebra och algebraisk topologi.    Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-14