KTH    Matematik


SF2738, Representationsteori av ändliga och kompakta grupper, 7.5 hp,
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:

  • Kursplan.

    Examinator:
    Mats Boij boij@math.kth.se 08-790 6648


  • Kursen ges av SU.

  • Representationsteori av ändliga och kompakta grupper     Kursen ges under perioderna 3-4.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2013-06-14