KTH    Matematik


SF2743, Avancerad reell analys I, 7.5 hp, läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:

 • Kursplan.

  Examinator:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


  Kursledare:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


 • Avancerad reell analys I     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-14