KTH    MatematikRepetitionskurser i matematik sommaren 2004.

LÖSNINGAR till repkurstentamen 5B1115/35+5B1104/06 19/8 2004.

NYHETER!

 • Under senare delen av sommaren kommer ytterligare repetitionskurser att anordnas.
  Det gäller följande kurser:
 • 5B1114, Kompletteringskurs i matematik.
 • 5B1210(5B1230), Matematik IV.

  Tider:

 • 5B1114 kommer att ges under tiden 29 juli-14 augusti 2004.
 • 5B1210 kommer att ges under tiden 29 juli-14 augusti 2004.
  För Matematik IV gäller följande:
  Detta erbjudande vänder sig till de studenter som har nödvändiga förkunskaper.
  Detta innebär att kurserna:
  5B1115(5B1135) Matematik I
  5B1116(5B1136) Matematik II
  eller motsvarande kurser, skall vara godkända.

  Undervisning:

  Kurserna är intensiva och studierna bedrivs under hela dagarna med obligatorisk närvaro på 80%.

  Det kommer att finnas tillfälle att erhålla bonuspoäng till den tillhörande tentamen.

  Högst betyg 3 kan erhållas.

  Kursledare är:
  5B1114.   Andreas Nilsson
  5B1210.   Andreas Nilsson

 • Ansökningsförfarandet är följande:
  Skicka ett elektroniskt meddelande till Kerstin Engstrand med angivande av:
  Kurs, Program, Efternamn, Förnamn, Personnummer och KTH-e-postadress.

 • OBS! Kurs- och terminsregistrering skall vara gjord.

  SISTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR MÅNDAGEN DEN 21 juni 2004, kl 12.00.
  OBS !
  Nu har ansökningstiden gått ut.
  OBS !

  -------------------------------------------------------------------

  Under sommaren kommer repetitionskurser i matematik att anordnas.

  Kurser:

 • 5B1104(5B1124), Diff & Int I, del 1. (5B1102/1)
 • 5B1106, Diff & Int II, del 1. (5B1103/1)
 • 5B1115(5B1135), Matematik I.

  Resultat , rep.kurs 5B1115/5B1135.


  Lösningar till tentamen i rep.kurs 5B1115m5B1135, 5B1104, 5B1106.


  (Kursstart 5B1115 Matematik I i sal Q1 onsdag 2/6 kl 9.00.)

 • 5B1200(5B1220), Diff & Trans I.
  För Diff & Trans I gäller följande:
  Detta erbjudande vänder sig till de studenter som har nödvändiga förkunskaper.
  Detta innebär att kurserna:
  5B1108, Linjär algebra.
  5B1104, Diff & Int I, del 1.
  5B1105, Diff & Int I, del 2.
  eller motsvarande kurser, skall vara godkända.

  Kursledare är:
  5B1104.   Karim Daho
  5B1106.   Karim Daho
  5B1115.  Gunnar Johnsson
  5B1200.   Göran Hulth

  Tider:

 • 5B1104 och 5B1106 kommer att ges under tiden 2-18 juni 2004.
 • 5B1115 kommer att ges under tiden 2-18 juni 2004.
 • 5B1200 kommer att ges under tiden 2-18 juni 2004.

  Undervisning:

  Kurserna är intensiva och studierna bedrivs under hela dagarna med obligatorisk närvaro på 80%.

  Det kommer att finnas tillfälle att erhålla bonuspoäng till den tillhörande tentamen.

  Högst betyg 3 kan erhållas.

  SISTA ANSÖKNINGSDAGEN ÄR MÅNDAGEN DEN 10 MAJ 2004, kl 12.00.
  OBS !
  Nu har ansökningstiden gått ut.
  OBS !

  Besked om antagningen lämnas elektroniskt under de närmaste dagarna.
  Idag, fredagen den 14 maj 2004, har besked gått ut till de sökande för bekräftande av sin plats.

 • Undervisningstiderna är: 2-17 juni.
 • Tentamen äger rum fredagen den 18 juni 2004.

 • För information rörande kurserna hänvisas till kursledarna.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2004-05-14