KTH    Matematik


STUDIEREKTOR. • Matematikkunskaperna 2007 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH.

 • RÄTTSÄKER EXAMINATION.
  Under länken Högskoleverket finns det en rapport om "Rättssäker examination".
  Rapporten kan nås direkt via länken Rättssäker examination.

 • DISCIPLINÄRENDEN.
  Ändrade handläggningsrutiner vid disciplinärenden finns under länken Disciplinärenden.

 • EXAMINATOR.
  Under länken Examinatorer finns information rörande examinatorer.

 • KURSBEMANNING.

  En preliminär bemanningsplanen för nästa läsår finns under Kursbemanning. 2009.2010.
  Kursbemanning. 2008.2009.
  Kursbemanning. 2007.2008.
  Kursbemanning. 2006.2007.
  Kursbemanning. 2005.2006.

  Lista över epostadresser till assistenterna finns under Assistenters epostadresser 2009.2010.

 • JOURHAVANDE LÄRARE.
  Jourhavande julperioden 2010
  Jourhavande hösten 2009.
  Jourhavande augustiperioden 2009.
  Jourhavande juniperioden 2009.
  Jourhavande våren 2009.
  Jourhavande julperioden 2009.
  Jourhavande hösten 2008.
  Jourhavande augustiperioden 2008.
  Jourhavande juniperioden 2008.
  Jourhavande våren 2008.
  Jourhavande julperioden 2008.
  Jourhavande hösten 2007.
  Jourhavande augustiperioden 2007.
  Jourhavande juniperioden 2007.
  Jourhavande våren 2007.
  Jourhavande julperioden 2007.
  Jourhavande december 2006.
  Jourhavande augustiperioden 2006.
  Jourhavande juniperioden 2006.
  Jourhavande våren 2006.
  Jourhavande julperioden 2006.
  Jourhavande december 2005.

 • RÄTTANDE LÄRARE.
  Rättande lärare julperioden 2010.
  Rättande lärare hösten 2009.
  Rättande lärare augustiperioden 2009.
  Rättande lärare juniperioden 2009.
  Rättande lärare våren 2009.
  Rättande lärare julperioden 2009.
  Rättande lärare hösten 2008.
  Rättande lärare augustiperioden 2008.
  Rättande lärare juniperioden 2008.
  Rättande lärare våren 2008.
  Rättande lärare julperioden 2008.
  Rättande lärare augustiperioden 2007.
  Rättande lärare juniperioden 2007.
  Rättande lärare maj 2007.
  Rättande lärare julperioden 2007.
  Rättande lärare december 2006.
  Rättande lärare augustiperioden 2006.
  Rättande lärare juniperioden 2006.
  Rättande lärare våren 2006.
  Rättande lärare julperioden 2006.
  Rättande lärare december 2005.

 • KURSWEBB.
  Rundbrev till kursledare

 • KURSUTVÄRDERINGAR.

 • KURSANALYSER.
  Kursanalyser 2005.2006.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2010-01-07