KTH    MatematikGrundkurser: |  Matematisk statistik |  Optimeringslära och systemteori

Grundkurser, avdelning matematik.
| KTHs Sommar-matematik.| 5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p.|
5B1104. Diff & int I, del 1, 5p.(D1) 5B1200. Diff & trans I, 4p.
5B1105. Diff & int I, del 2, 5p.(D1) 5B1201. Komplex Analys, 4p.(F2)
5B1106. Diff & int II, del 1, 6p.(F1) 5B1202. Diff & trans II, 6p.(F2,T2)
5B1107. Diff & int II, del 2, 6p.(F1) 5B1203. Diskret matematik, 6p.(F1spec,F3)
5B1109. Linjär algebra II, 5p.(D1,F1) 5B1204. Diskret matematik, 8p.(D2)
5B1110. Kompletteringskurs till Lin.alg. II, 1p 5B1205. Kompletteringskurs till Diff & trans II, 2p
5B1111. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 2p 5B1209. Signaler & System I, 5p.(E2,IT2)
5B1114. Kompletteringskurs i matematik, 6p 5B1210. Matematik IV, 6p.(B2,Bio2,K2,M2)
5B1115. Matematik I, 6p.(Bio1,E1,K1,Media1) 5B1212. Diff & trans III, 4p.(CL2, D2)
5B1116. Matematik II, 6p.(Bio1,E1,K1,ME1,Media1) 5B1215. Matematiska metoder för ME, 12p.(ME2)
5B1117. Matematik III, 6p.(E1,ME1) 5B1230. Matematik IV, för I, 6p.(I1)
5B1118. Diskret matematik., 5p.(IT1,Media1) 5B1301. Matematik f.k. för K, 4p.(K3)
5B1121. Matematik baskurs, 4p.(OPEN1) 5B1303. Analys g.k., 6p.(F3)
5B1122. Matematik I för lärare, 8p.(CL1) 5B1304. Matematik pbk,MMT, 5p.(K3,MMT3)
5B1123. Matematik II för lärare, 8p.(CL1) 5B1305. Tillämpad kombinatorik, 4p.(D3)
5B1126. Matematik förberedande kurs , 5p.(HMED1) 5B1306. Finansiell matematik g.k., 5p
5B1127. Matematik H1, 5p.(HMED1) 5B1307. Linjär algebra g.k., 4p.(E3,F4)
5B1130. Matematiska metoder I, 8p.(S1) 5B1308. Wavelets, 4p.
5B1131. Matematiska metoder II, 8p.(S1) 5B1309. Algebra grundkurs, 4p.(F3)
5B1132. Analytiska metoder och linjär algebra I, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1310. Tillämpad och industriell matematik, 5p.
5B1133. Analytiska metoder och linjär algebra II, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1458. Matematik, seminariekurs III, 5 p
5B1134. Matematik och modeller, 4p.(S1) 5B1459. Matematik, seminariekurs IV, 5 p
5B1135. Matematik I för I, 6p.(I1,ME1,OPEN1) 5B1466. Fourieranalys, 5 p
5B1136. Matematik II för I, 6p.(I1,OPEN1) 5B1467. Algebra f.k., 5 p
5B1137. Reell analys I, 8p.(F1spec) 5B1472. Funktionalanalys, 5 p
5B1138. Reell analys II, 7p.(F1spec) 5B1475. Kombinatorik f.k., 5 p
5B1139. Linjär algebra, 7p.(F1spec) 5B1479. Integrationsteori, 5 p
5B1140. Analytiska metoder och linjär algebra I, IT, 8p.(IT1) 5B1928. Logik, 4p.(D1, IT2)
5B1141. Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p.(IT1) 5B4005. Matematisk modellering, 5p.(Distans)
 
REPETITIONSKURSER I MATEMATIK JUNI-AUGUSTI 2004.  Grundkurser.2004.2005.

|  Matematikjour | Kurslitteratur |  Maple |  Aktuella tentor |  Läs & tentaschema |
| Examensarbete | Matematisk inriktning på Teknisk fysik | Grundkurser.2002.2003.|

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2004-07-06