KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| KTHs Sommar-matematik.| 5B1129. Förberedande kurs i matematik, 5p.(Distans) | 5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p.|
| Högre kurser i matematik.|

5B1104. Diff & int I, del 1, 5p.(D1,TIMEH2) 5B1200. Diff & trans I, 4p.
5B1105. Diff & int I, del 2, 5p. 5B1201. Komplex Analys, 4p.(F2)
5B1106. Diff & int II, del 1, 6p.(F1) 5B1202. Diff & trans II, 6p.(F2)
5B1107. Diff & int II, del 2, 6p.(F1) 5B1203. Diskret matematik, 6p.(F1spec,F3)
5B1109. Linjär algebra II, 5p.(D1,F1) 5B1204. Diskret matematik, 8p.(D2)
5B1110. Kompletteringskurs till Lin.alg. II, 1p 5B1205. Kompletteringskurs till Diff & trans II, 2p
5B1111. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 2p 5B1206. Differentialekvationer I, 4p.(BD2,M2,P2)
5B1114. Kompletteringskurs i matematik, 6p 5B1207. Differentialekvationer II, 6p.(T2)
5B1115. Matematik I, 6p.(Bio1,E1,K1,Media1) 5B1209. Signaler & System I, 5p.(E2)
5B1116. Matematik II, 6p.(Bio1,E1,K1,ME1,Media1) 5B1210. Matematik IV, 6p.(Bio2,K2)
5B1117. Matematik III, 6p.(E1,ME1) 5B1212. Diff & trans III, 4p.(CL2, D2)
5B1118. Diskret matematik., 5p.(CL3,IT1,Media1) 5B1215. Matematiska metoder för ME, 12p.(ME2)
5B1119. Vektoranalys, 3p. 5B1216. Komplex analys, fördjupad, 5p.(F2)
5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p. 5B1217. Differentialekvationer, fördjupad, 4p.(F2)
5B1121. Matematik baskurs, 4p.(D1,OPEN1) 5B1218. Transformmetoder, fördjupad, 4p.(F2)
5B1122. Matematik I för lärare, 8p.(CL1) 5B1230. Matematik IV, för I, 6p.(I1)
5B1123. Matematik II för lärare, 8p.(CL1) 5B1301. Matematik f.k. för K, 4p.(K3)
5B1126. Matematik förberedande kurs , 5p.(TIMEH1) 5B1303. Analys g.k., 6p.(F3)
5B1127. Matematik H1, 5p.(TIMEH1) 5B1304. Matematik pbk,MMT, 5p.(K3,MMT3)
5B1130. Matematiska metoder I, 8p.(S1) 5B1306. Finansiell matematik g.k., 5p
5B1131. Matematiska metoder II, 8p.(S1) 5B1307. Linjär algebra g.k., 4p.(E3)
5B1132. Analytiska metoder och linjär algebra I, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1309. Algebra grundkurs, 4p.(F3)
5B1133. Analytiska metoder och linjär algebra II, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1310. Tillämpad och industriell matematik, 5p.
5B1134. Matematik och modeller, 4p.(S1) 5B1456. Matematik, seminariekurs I, 5 p
5B1135. Matematik I för I, 6p.(I1,ME1,OPEN1) 5B1457. Matematik, seminariekurs II, 5 p
5B1136. Matematik II för I, 6p.(I1,OPEN1) 5B1464. Topologi, 5 p
5B1137. Reell analys I, 8p.(F1) 5B1473. Elementär differentialgeometri, 5 p
5B1138. Reell analys II, 7p.(F1) 5B1479. Integrationsteori, 5 p
5B1139. Linjär algebra, 7p.(F1) 5B1490. Kaotiska dynamiska system, 5 p
5B1140. Analytiska metoder och linjär algebra I, IT, 8p.(IT1) 5B1928. Logik, 4p.(D1)
5B1141. Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p.(Högre ÅK,IT1) 5B4005. Matematisk modellering, 5p.(Distans)
REPETITIONSKURSER I MATEMATIK JUNI-AUGUSTI 2005.     Grundkurser.2005.2006

|  Matematikjour |  Maple | Aktuella tentor | Läs & tentaschema |
| Examensarbete | Matematisk inriktning på Teknisk fysik | Grundkurser.2003.2004|

| BD1 | Bio1 | CL1 | D1 | E1 | F1 | I1 | IT1 | K1 | M1 | ME1 | OPEN1 | P1 | S1 | T1 | TIMEH1|Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2004-11-23