KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| 5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p.| Högre kurser i matematik.|

| REPETITIONSKURSER 2006. Grundkurser.2006.2007 |

5B1104. Diff & int I, del 1, 5p.(D1,TIMEH2) 5B1201. Komplex Analys, 4p.(F2)
5B1105. Diff & int I, del 2, 5p.(D2) 5B1202. Diff & trans II, 6p.(F2)
5B1106. Diff & int II, del 1, 6p.(F1) 5B1203. Diskret matematik, 6p.(F1spec,F3)
5B1107. Diff & int II, del 2, 6p.(F1) 5B1204. Diskret matematik, 8p.(D2)
5B1109. Linjär algebra II, 5p.(D1,F1) 5B1205. Kompletteringskurs till Diff & trans II, 2p
5B1110. Kompletteringskurs till Lin.alg. II, 1p 5B1206. Differentialekvationer I, 4p.(BD2,M2,P2)
5B1111. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 2p 5B1207. Differentialekvationer II, 6p.(T2)
5B1115. Matematik I, 6p.(Bio1,E1,K1,ME1,Media1) 5B1209. Signaler & System I, 5p.(E2,IT3)
5B1116. Matematik II, 6p.(Bio1,E1,K1,ME1,Media1) 5B1210. Matematik IV, 6p.(Bio2,K2)
5B1117. Matematik III, 6p.(E1,ME1) 5B1212. Diff & trans III, 4p.(CL2)
5B1118. Diskret matematik., 5p.(CL3,IT1,Media1) 5B1215. Matematiska metoder för ME, 12p.(ME2)
5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p. 5B1216. Komplex analys, fördjupad, 5p.(F2)
5B1121. Matematik baskurs, 4p.(D1,OPEN1) 5B1217. Differentialekvationer, fördjupad, 4p.(F2)
5B1123. Matematik II för lärare, 8p.(CL1) 5B1218. Transformmetoder, fördjupad, 4p.(F2)
5B1126. Matematik förberedande kurs , 5p.(TIMEH1) 5B1230. Matematik IV, för I, 6p.(I1)
5B1127. Matematik H1, 5p.(TIMEH1) 5B1301. Matematik f.k. för K, 4p.(K3)
5B1130. Matematiska metoder I, 8p.(S1) 5B1303. Analys g.k., 6p.(F3)
5B1131. Matematiska metoder II, 8p.(S1) 5B1304. Matematik pbk,MMT, 5p.(K3,MMT3)
5B1132. Analytiska metoder och linjär algebra I, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1306. Finansiell matematik g.k., 5p
5B1133. Analytiska metoder och linjär algebra II, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1307. Linjär algebra g.k., 4p.(E3)
5B1134. Matematik och modeller, 4p.(S1) 5B1308. Wavelets, 4p.(F3)
5B1135. Matematik I för I, 6p.(I1) 5B1309. Algebra grundkurs, 4p.(F3)
5B1136. Matematik II för I, 6p.(I1) 5B1458. Matematik, seminariekurs III, 5 p
5B1137. Reell analys I, 8p.(F1) 5B1459. Matematik, seminariekurs IV, 5 p
5B1138. Reell analys II, 7p.(F1) 5B1466. Fourieranalys, 5 p
5B1139. Linjär algebra, 7p.(F1) 5B1467. Algebra, D, 5 p
5B1140. Analytiska metoder och linjär algebra I, IT, 8p.(IT1) 5B1472. Funktionalanalys, 5 p
5B1141. Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p.(Högre ÅK,IT1,OPEN1) 5B1475, Kombinatorik, 5p.
5B1142. Envariabelanalys och linjär algebra , 6p.(OPEN1) 5B1479. Integrationsteori, 5p.
5B1143. Matematik I för CL, 10p.(CL1) 5B1493. Matematik fördjupning, 5p.(CL4)
5B1928. Logik, 4p.(D1)

|   Biblioteksavdelning: POP |  Matematikjour |  Maple | Aktuella tentor | Läs & tentaschema |
| Examensarbete | Matematisk inriktning på Teknisk fysik | Grundkurser.2004.2005|

| BD1 | Bio1 | CL1 | D1 | E1 | F1 | I1 | IT1 | K1 | M1 | ME1 | OPEN1 | P1 | S1 | T1 | TIMEH1|Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2006-06-12