KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Matematisk inriktning på Teknisk fysik| | Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |
| Högre kurser i matematik. | Examensarbete | Grundkurser.2005.2006 | Grundkurser.2007.2008|

| REPETITIONSKURSER|

Ettans kurser: | BD1 | Bio1 | CL1 | D1 | E1 | F1 | I1 | IT1 | K1 | M1 | ME1 | OPEN1 | P1 | S1 | T1 | TIMEH1|

5B1104. Diff & int I, del 1, 5p.(D1,TIMEH2) 5B1201. Komplex Analys, 4p.(F2)
5B1105. Diff & int I, del 2, 5p.(D2) 5B1202. Diff & trans II, 6p.(F2)
5B1106. Diff & int II, del 1, 6p.(F1) 5B1203. Diskret matematik, 6p.(F1spec,F3)
5B1107. Diff & int II, del 2, 6p.(F1) 5B1204. Diskret matematik, 8p.(D2)
5B1109. Linjär algebra II, 5p.(D1,F1) 5B1205. Kompletteringskurs till Diff & trans II, 2p
5B1110. Kompletteringskurs till Lin.alg. II, 1p 5B1206. Differentialekvationer I, 4p.(BD2,M2,P2)
5B1111. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 2p 5B1207. Differentialekvationer II, 6p.(T2)
5B1115. Matematik I, 6p.(Bio1,K1,Media1) 5B1209. Signaler & System I, 5p.(E2,IT3)
5B1116. Matematik II, 6p.(Bio1,K1,Media1) 5B1210. Matematik IV, 6p.(Bio2,K2)
5B1118. Diskret matematik., 5p.(CL2, CL3,Media1) 5B1212. Diff & trans III, 4p.(CL2)
5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p. 5B1215. Matematiska metoder för ME, 12p.(ME2)
5B1121. Matematik baskurs, 4p.(D1,OPEN1) 5B1216. Komplex analys, fördjupad, 5p.(F2)
5B1123. Matematik II för lärare, 8p.(CL1) 5B1217. Differentialekvationer, fördjupad, 4p.(F2)
5B1126. Matematik förberedande kurs , 5p.(TIMEH1) 5B1218. Transformmetoder, fördjupad, 4p.(F2)
5B1127. Matematik H1, 5p.(TIMEH1) 5B1219. Vektoranalys och komplexa funktioner, 5p.(E1)
5B1130. Matematiska metoder I, 8p.(S1) 5B1230. Matematik IV, för I, 6p.(I1)
5B1131. Matematiska metoder II, 8p.(S1) 5B1301. Matematik f.k. för K, 4p.(K3)
5B1132. Analytiska metoder och linjär algebra I, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1303. Analys g.k., 6p.(F3)
5B1133. Analytiska metoder och linjär algebra II, 8p.(BD1,M1,P1,T1) 5B1305. Tillämpad kombinatorik, 4p.(D3)
5B1134. Matematik och modeller, 4p.(S1) 5B1306. Finansiell matematik g.k., 5p
5B1135. Matematik I för I, 6p.(I1) 5B1309. Algebra grundkurs, 4p.(F3)
5B1136. Matematik II för I, 6p.(I1) 5B1456. Matematik, seminariekurs I, 5 p
5B1137. Reell analys I, 8p.(F1) 5B1457. Matematik, seminariekurs II, 5 p
5B1138. Reell analys II, 7p.(F1) 5B1464. Topologi, 5 p
5B1139. Linjär algebra, 7p.(F1) 5B1473. Elementär differentialgeometri, 5 p
5B1141. Analytiska metoder och linjär algebra II, IT, 8p.(Högre ÅK,OPEN1) 5B1479. Integrationsteori, 5p.
5B1142. Envariabelanalys och linjär algebra , 6p.(OPEN1) 5B1490. Kaotiska dynamiska system, 5 p
5B1143. Matematik I för CL, 10p.(CL1) 5B1493. Matematik fördjupning, 5p.(CL4)
5B1146. Geometri och algebra, 5p.(E1, IT1, ME1 ) 5B1494. Matematik för kemister, 4p.(CL4)
5B1147. Envariabelanalys, 5p.(E1, IT1, ME1 ) 5B1495. Matematikens historia, 4p.(CL4)
5B1148. Flervariabelanalys, 5p.(E1, IT1, ME1 ) 5B1496. Matematiskt forum, 4p.(CL)
5B1150. Matematik för ekonomer, 6p.(Fastighet ) 5B1928. Logik, 4p.(D1, IT3)

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2007-06-27