KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |
| Högre kurser i matematik. | Examensarbete | Grundkurser.2006.2007 | Grundkurser.2008.2009|

Ettans kurser: | BD1 | Bio1 | CL1 | D1 | E1 | F1 | I1 | IT1 | K1 | M1 | ME1 | Media1 | OPEN1 | P1 | S1 | T1 | TIMEH1|

SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp. SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp.(BD2,I1,M2,P2)
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp.(T2)
SF1600. Diff & int I, del 1, 7.5 hp.(D1,TIMEH2) SF1635. Signaler & System I, 7.5 hp.(E2,IT3, ME2)
SF1601. Diff & int I, del 2, 7.5 hp.(D2) SF1636. Matematik IV, 9 hp.(Bio2,K2)
SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp.(F1) SF1637. Diff & trans III, 6 hp.(CL2)
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp.(F1) SF1641. Matematik, f.k., partiella differentialekvationer, 6 hp.(K3)
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp.(D1,F1) SF1642. Logik, 6 hp.(D1, IT3)
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF1643.Tal och funktioner, 4 hp.(BIO1, I1, K1)
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF1644. Analys i en variabel, 8 hp.(BIO1, I1, K1)
SF1608. Matematik I, 9 hp.(Media1) SF1645. Linjär algebra för I. ,4 hp.(BIO1, I1, K1)
SF1609. Matematik II, 9 hp.(Media1) SF1646. Analys i flera variabler, 6 hp.(BIO1, I1, K1)
SF1610 . Diskret matematik., 7.5 hp.(CL2, IT2) SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.(F1)
SF1612. Matematik baskurs, 6 hp.(D1,OPEN1) SF1648. Partiella differentialekvationer, 7.5 hp.(ME2)
SF1613. Matematik II för lärare, 12 hp.(CL1) SF1649. Vektoranalys och komplexa funktioner, 7.5 hp.(E1, ME2)
SF1614. Matematik förberedande kurs , 7.5 hp.(TIMEH1) SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.(F2)
SF1615. Matematik , 7.5 hp.(TIMEH1)
SF1616. Matematiska metoder I, 12 hp.(S1) SF2700. Analys grundkurs, 9 hp.
SF1617. Matematiska metoder II, 12 hp.(S1) SF2701. Finansiell matematik grundkurs, 7.5 hp
SF1618. Analytiska metoder och linjär algebra I, 12 hp.(BD1,M1,P1,T1) SF2702. Wavelets, 6 hp.
SF1619. Analytiska metoder och linjär algebra II, 12 hp.(BD1,M1,P1) SF2703. Algebra grundkurs, 6 hp.
SF1620. Matematik och modeller, 6 hp.(S1) SF2704. Valda ämnen i matematik I (TORIC GEOMETRY), 7.5 hp
SF1621. Analytiska metoder och linjär algebra II, 12 hp.(OPEN1, T1) SF2705. Fourieranalys , 7.5 hp
SF1622. Envariabelanalys och linjär algebra , 9 hp.(OPEN1) SF2706. Algebra , 7.5 hp
SF1623. Matematik I för CL, 15 hp.(CL1) SF2707. Funktionalanalys , 7.5 hp
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp.(E1, IT1, ME1 ) SF2708. Kombinatorik , 7.5 hp
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp.(E1, IT1, ME1 ) SF2709. Integrationsteori, 7.5 hp.
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp.(E1, IT1, ME1 ) SF2710. Matematik fördjupning, 7.5 hp.
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp.(Fast.&Fin. ) SF2711. Matematikens historia, 7.5 hp.
SF1628. Komplex Analys, 6 hp.(F2) SF2712. Matematiskt forum, 6 hp.
SF1629. Diff & trans II, 9 hp.(F2) SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp.(F1spec,F3) SF2714 . Diskret matematik och algebra, 7.5p.
SF1631. Diskret matematik, 12 hp.(D2) SF2716. Valda ämnen i matematik II (TORIC GEOMETRY), 7.5 hp
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2008-05-07