KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |
| Högre kurser i matematik. | Examensarbete | Grundkurser.2007.2008 | Grundkurser.2009.2010|

REPETITIONSKURSER AUGUSTI 2009

ETTANS KURSER | CBIOT1| | CL1 | | CDATE1| | CDEPR1| | CELTE1| | CFATE1| | CINEK1| | CINTE1| | CKEMV1| | CMAST1| | CMATD1| | CMEDT1| | CMETE1| | CMIEL1| | COPEN1| | CSAMH1| | CTFYS1| | TFOFK1|

SF1600. Diff & int I, del 1, 7.5 hp. SF1637. Diff & trans III, 6 hp.
SF1601. Diff & int I, del 2, 7.5 hp. SF1643. Tal och funktioner, 4 hp.
SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp. SF1644. Analys i en variabel, 8 hp.
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp. SF1645. Linjär algebra för I. ,4 hp.
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp. SF1646. Analys i flera variabler, 6 hp.
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF1648. Partiella differentialekvationer, 7.5 hp.
SF1608. Matematik I, 9 hp. SF1649. Vektoranalys och komplexa funktioner, 7.5 hp.
SF1609. Matematik II, 9 hp. SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.
SF1610. Diskret matematik., 7.5 hp. SF1658. Trigonometri och funktioner, 7.5 hp.
SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp.
SF1612. Matematik baskurs, 6 hp.
SF1613. Matematik II för lärare, 12 hp.
SF1618. Analytiska metoder och linjär algebra I, 12 hp. SF2700. Analys grundkurs, 9 hp.
SF1619. Analytiska metoder och linjär algebra II, 12 hp. SF2703. Algebra grundkurs, 6 hp.
SF1621. Analytiska metoder och linjär algebra II, 12 hp. SF2709. Integrationsteori, 7.5 hp.
SF1622. Envariabelanalys och linjär algebra , 9 hp. SF2711. Matematikens historia, 7.5 hp.
SF1623. Matematik I för CL, 15 hp. SF2712. Matematiskt forum, 6 hp.
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp. SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp. SF2714. Diskret matematik och algebra, 7.5p.
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp. SF2715. Tillämpad kombinatorik, 6 hp.
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp. SF2717. Matematik fördjupning, 6 hp.
SF1628. Komplex analys, 6 hp. SF2718. Matematik för kemister, 6 hp.
SF1629. Diff & trans II, 9 hp. SF2719. Matematikens historia, 6 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp. SF2720. Kaotiska dynamiska system, 7.5 hp.
SF1631. Diskret matematik, 12 hp. SF2721. Topologi, 7.5p.
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp SF2722. Differentialgeometri, 7.5 hp
SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp. SF2723. Valda ämnen i matematik III (Matrisgrupper) , 7.5 hp
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp. SF2724. Valda ämnen i matematik IV (Primtal) , 7.5 hp
SF1635. Signaler & System I, 7.5 hp.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2009-05-27