KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |  Grundkurser.2011.2012|


SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp. SF2707. Funktionalanalys , 7.5 hp
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp. SF2709. Integrationsteori, 7.5 hp.
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp. SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF2717. Matematik fördjupning, 6 hp.
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF2718. Matematik för kemister, 6 hp.
SF1610. Diskret matematik., 7.5 hp. SF2719. Matematikens historia, 6 hp.
SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp. SF2720. Kaotiska dynamiska system, 7,5 hp.
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp. SF2721. Topologi, 7,5 hp.
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp. SF2723. Valda ämnen i matematik III, 7.5 hp
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp. SF2724. Matematiska sfären  (Valda ämnen i matematik IV), 7.5 hp
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp. SF2729. Grupper och ringar, 7,5 hp.
SF1628. Komplex analys, 6 hp. SF2730. En kurs i finansiell matematik  (Valda ämnen i matematik V), 7.5 hp.
SF1629. Diff & trans II, 9 hp. SF2732. Galoisteori, 7.5 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp. SF2734. Analytiska funktioner II, 7.5 hp.
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp SF2736. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp. SF2737. Kommutativ algebra och algebraisk geometri, 7,5 hp.
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp. SF2742. Konvexa polytoper, 7,5 hp.
SF1635. Signaler & System I, 7.5 hp.
SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.
SF1648. Partiella differentialekvationer, 7.5 hp.
SF1649. Vektoranalys och komplexa funktioner, 7.5 hp.
SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.
SF1659. Matematik, baskurs 4,5 hp.
SF1660. Matematikprojekt I, 1,5 hp.
SF1661. Perspektiv på matematik, 6 hp.
SF1662. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1663. Tillämpad linjär algebra med numeriska metoder, 12 hp.
SF1664. Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder, 12 hp.
SF1665. Tillämpad flervariabelanalys med numeriska metoder, 9 hp.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2013-01-15