KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |  Grundkurser.2012.2013|


SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp. SF2704. Valda ämnen i matematik I, 7.5 hp
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp. SF2705. Fourieranalys, 7.5 hp.
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp. SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF2716. Valda ämnen i matematik II, 7.5 hp
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF2717. Matematik fördjupning, 6 hp.
SF1610. Diskret matematik., 7.5 hp. SF2719. Matematikens historia, 6 hp.
SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp. SF2721. Topologi, 7,5 hp.
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp. SF2728. Talteori, 7,5 hp.
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp. SF2729. Grupper och ringar, 7,5 hp.
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp. SF2733. Elementär differentialgeometri, 7.5 hp.
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp. SF2735. Homologisk algebra och algebraisk topologi, 7,5 hp.
SF1628. Komplex analys, 6 hp. SF2736. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1629. Diff & trans II, 9 hp. SF2738. Representationsteori av ändliga och kompakta grupper., 7.5 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp. SF2740. Grafteori, 7.5 hp.
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp SF2743. Avancerad reell analys I, 7,5 hp.
SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp.
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp.
SF1635. Signaler & System I, 7.5 hp.
SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.
SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.
SF1659. Matematik, baskurs 4,5 hp.
SF1660. Matematikprojekt I, 1,5 hp.
SF1661. Perspektiv på matematik, 6 hp.
SF1662. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1663. Tillämpad linjär algebra med numeriska metoder, 12 hp.
SF1664. Tillämpad envariabelanalys med numeriska metoder, 12 hp.
SF1665. Tillämpad flervariabelanalys med numeriska metoder, 9 hp.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2013-03-26