KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |  Grundkurser.2013.2014|


SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp. SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp. SF2717. Matematik fördjupning, 6 hp.
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp. SF2718. Matematik för kemister, 6.0 hp.
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF2720. Kaotiska dynamiska system, 7.5 hp
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF2721. Topologi, 7,5 hp.
SF1610. Diskret matematik., 7.5 hp. SF2722. Differentialgeometri, 7,5 hp.
SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp. SF2723. Valda ämnen i matematik III, 7,5 hp.
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp. SF2724. Valda ämnen i matematik IV, 7,5 hp.
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp. SF2729. Grupper och ringar, 7,5 hp.
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp. SF2732. Galoisteori, 7.5 hp.
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp. SF2736. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1628. Komplex analys, 6 hp. SF2737. Kommutativ algebra och algebraisk geometri, 7,5 hp.
SF1629. Diff & trans II, 9 hp. SF2741. Enumerativ kombinatorik, 7.5 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp. SF2743. Avancerad reell analys I, 7,5 hp.
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp SF2744. Avancerad reell analys II, 7,5 hp.
SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp.
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp.
SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.
SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.
SF1659. Matematik, baskurs 4,5 hp.
SF1660. Matematikprojekt I, 1,5 hp.
SF1661. Perspektiv på matematik, 6 hp.
SF1662. Diskret matematik, 7,5 hp.
SF1666. Tillämpad linjär algebra I, 9 hp.
SF1667. Tillämpad linjär algebra II, 12 hp.
SF1668. Matematisk och numerisk analys I, 10 hp.
SF1669. Matematisk och numerisk analys II, 11 hp.
SF1670. Flervariabelanalys II, 7,5 hp.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2014-02-28