Rundbrev om kurswebbar

Följande rundbrev skickades ut före läsåret 2007-2008.

Inom överskådlig framtid kommer samma principer för uppläggning av kurswebbsidor att gälla.
Brevet bör därför innehålla aktuell information även kommande läsår, bara man byter ut
läsårsbeteckningen 2007.2008 mot motsvarande aktuellt läsår i kommandon och adresser nedan.Till alla kursledare läsåret 2007-08 på avdelning Matematik.

Vilka som är kursledare framgår/kommer att framgå av kursbemanningsplanen

http://www.math.kth.se/math/GRU/Kursbemanning.2007.2008.pdf

Meddelandet liknar tidigare rundbrev från tidigare år och gäller det praktiska 
handhavandet av kurswebbar.

För att lägga upp en kurswebb behöver varje kursledare åtkomst
till en viss katalog på webbservern.
Detta ordnas centralt.
Därutöver behövs en länk till denna katalog så att kursledaren
lätt kan lägga in filer i denna  från sin hemkatalog.
Detta ordnar kursledaren själv med nedanstående kommando, som ges
i ett terminalfönster
Gör först kommandot cd i fönstret så att detta kommer att höra till 
hemkatalogen.
Därefter:

ln -s /misc/info/www/math/math/GRU/2007.2008/SFxxxx  kursnamn

Ersätt 'SFxxxx' med ditt kursnummer och 'kursnamn' med ett fritt valt namn på
den kursnamnskatalog som skapas i din hemkatalog.

Den nya katalogen fungerar på samma sätt som din public_html-katalog,
dvs du kan kopiera över filer till den och ändra filer i den.

Nu finns det två möjliga fall:
1. Ditt kursnamn gäller en kurs där du är den enda kursledaren.
Då finns inga kataloger inuti kursnamnskatalogen.
Den nyskapade kursnamnskatalogen är då din kurswebbkatalog.

2. Din kurs ges för flera program med  flera kursledare.
Då finns programkataloger (ex: BD, P, Media, ME osv) inuti kursnamnskatalogen.
En av de programkataloger som hör till dig (välj själv) blir då din 
kurswebbkatalog.
Meddela Hans Tranberg eller undertecknad vilken du väljer.


När du gjort färdigt startsidan till din kurswebb kallar du som vanligt 
motsvarande
 html-fil för 'index.html'.
Tag bort den befintliga index.html-filen  och kopiera över din nya index-fil
till kurswebbkatalogen.
Motsvarande kurswebbsida får då webbadressen
http://www.math.kth.se/math/GRU/2007.2008/SFxxxx (fall 1) eller
http://www.math.kth.se/math/GRU/2007.2008/SFxxxx/Q (fall 2 om Q är din 
programkatalog).
Dessa adresser är avpassade till de länkar som förekommer
på den kommande grundkurssidan för läsåret 2007-08.

Man ser här en nyhet jämfört med förra året:
Årskurskatalogen 2007.2008 (som du nu inte behöver bekymra dig om)
ligger ovanför kursnamns- och programkataloger.

För Gnome-användare:
-Terminalfönster öppnas med
ett högerklick på skrivbordet och valet Open Terminal.

-Du hittar din hemkatalog den grafiska vägen (med file browsers)
 genom att klicka på Documents-ikonen och därefter klicka på Up-pilen i
andra raden.

Lycka till!
Om inte ovanstående fungerar, kontakta undertecknad. På uppdrag av studierektorerna,

 Gunnar Johnsson 21/6 07

-- 
KTH,Matematik
Lindstedtsv. 25
100 44  Stockholm
Tel. 08/790 7205