KTH Matematik


Avdelningen för Matematik

Adresser
Avdelningsprefekt: Kurt Johansson 7906182kurtj@math.kth.se
Studierektor: Hans Tranberg7907221 tranberg@math.kth.se
Studirektor forskarutbildn.: Carel Faber 7907415faber@math.kth.se
Kurssekreterare: Kerstin Engstrand 7906149kerstin@math.kth.se
Kurssekreterare: Ulla Gällstedt 7907214ulla@math.kth.se
Kurssekreterare: Rose-Marie Jansson 7907201jansson@math.kth.se
Datoransvariga 7909312mathhand@math.kth.se
Fax 7231788  
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster