Inst. för Matematik    |   KTH    |Tillämpad Matematik

Inriktiningar under tillämpad matematik :
 • Beräkningsteknik
 • Tillämpad matematisk analys
 • Matematisk statistik
 • Finansiell matematik
Den fenomenala utvecklingen i IT-branschen har avsevärt ökat möjligheterna och behovet av matematik i näringslivet. Två exempel på den växande arbetsmarknaden för tillämpad matematik är:
 • Avancerade beräkningsprogram ersätter provning, t.ex. vid Volvo, SAAB och Ericsson
 • Den ökade uppfinningsrikedomen i handeln med finansiella derivat.
Kompetensinriktningen i tillämpad matematik ger bred kunskap att skapa matematiska/statistiska modeller och utveckla beräkningsalgoritmer för att lösa problem i industriell matematik.

De tre baskurserna i numerisk analys, optimeringslära, och statistik och sannolikhetsteori speglar betydelsen av bred kunskap i matematisk modellering.

Baskurser

 • 5B1712 Optimeringslära för F, 4 p, per 3, åk 3
 • 2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6 p, per 3-4, åk 3
samt endera av
 • 5B1540 Sannolikhetsteori, 5 p, per 4, åk 3
 • 5B1550 Tillämpad matematisk statistik, 5 p, per 3, åk 4
Inriktningens fyra rekommenderade program i beräkningsteknik, tillämpad matematisk analys, matematisk statistik och finansiell matematik ger sedan stora möjligheter att välja utbildningens avslutande fokusering och tillämpning. Kontaktperson:Jan Olov Strömberg, janolov@math.kht.se, tel:790 66 76

1. Beräkningsteknik

Programmet i beräkningsteknik syftar till att ge en bred utbildning i tillämpad matematisk analys, numerisk analys och programkonstruktion för en yrkesverksamhet som beräkningsingenjör.

Starkt rekommenderade kurser:

 • 2D1260 Finita Elementmetoden, 4 p, per 2 , åk 4
 • 2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer II, 5 p, per 1-2, åk 4
 • 2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 p, per 4, åk 3
 • 2D1263 Tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, 4 p, per 3-4, åk 4

Rekommenderade kurser:

Se Nadas information om inriktningen nedan.

Utförlig information finns på http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/kompinriktning/berteknik/ .
Kontaktperson: Axel Ruhe, ruhe@nada.kth.se, tel: 790 6635

2. Tillämpad matematisk analys

Programmet i tillämpad matematisk analys ger framtidens ingenjörer möjligheter att använda matematiska metoder för att lösa olika praktiska problem.
Vi kan för närvarande erbjuda kurser och handledning inom följande områden:
 a   partiella differentialekvationer,
 b.  hamonisk analys  med huvudvikt på Fourier och wavelet metoder,
 c.   numerisk analys,


Starkt rekommenderade kurser:

 • 5B1303 Analys gk, 6 p, åk 3       
 • 5B1416 Fourieranalys, 5 p åk 4 per 3,4  (central kurs på b)
 • 5B1455 Ordinära differentialekvationer,
 • 5B1491 Analytiska och Numeriska Metoder i PDE, 5 p,  (central kurs på a,c)                         (Kan läsa i stället för kursen 2D1260)
 • 5B1308 Wavelets, 4 p, åk 3.  (central kurs på b)
 • 5B1310 Tillämpad och  industriell  matematik, 5p,  åk 3 eller 4 (central kurs på a)
 • 2D1260 Finita Elementmetoden, 4 p, per 2 , åk 4 (central kurs på a,c)
 • 2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer II, 5 p, per 1-2, åk 4 (central kurs på c)

Rekommenderade kurser:

 • 5B1490 Kaotiska Dynamiska System, 5 p, åk 4 per 1,2
 • 2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4 p, per 3, åk 4
 • 2D1290 Avancerade numeriska metoder, 4 p, per 4, åk 4
Utförlig information finns på http://www.math.kth.se/student.

Kontaktpersoner:


Avdelning Matematik

KTH Sidansvarig: webmaster
Uppdaterad: 2004-02-11