Inst. för Matematik    |   KTH    |Ren matematik

Inriktningen mot matematik är avsedd främst för de studenter som är intresserade att fördjupa sig i matematik. Många av studenterna som väljer inriktningen planerar eller funderar på att fortsätta med forskarstudier i matematik eller tillämpade matematiska ämnen. För många tillämpade matematiker är utgångspunkten ett starkt matematikintresse och intresset för ett tillämpningsområde kommer senare. Goda matematikkunskaper ger en god bakgrund till forskning och forskarstudier i ett stort antal ämnen. En annan studentkategori är de som är intresserade av undervisning i matematik och matematiska ämnen i vid mening. Inriktningen ger stor valfrihet. Obligatoriska kurser är enbart eller motsvarande, till exempel SF2713 eller SF2714

Dessa kan sedan kombineras med ett stort utbud av valfria fördjupningskurser i matematik varav nedan nämns ett fåtal.

 • SF2716 Valda ämnen i matematik II , 7.5 p., period 3, 4
 • 5B1464 Topologi, 7.5 p., period 1, 2 (ges ej 07/08)
 • SF2705 Fourieranalys , 7.5 p., period 3, 4
 • SF2706 Algebra, avancerad kurs, 7.5 p., period 1, 2
 • 5B1470 Analytiska funktioner, 7.5 p. (ges ej 07/08)
 • SF2707 Funktionalanalys, 7.5 p., period 3, 4
 • 5B1473 Elementär differentialgeometri, 7.5 p., period 3, 4 (ges ej 07/08)
 • SF2708 Kombinatorik, 7.5 p., period 3, 4
 • SF2709 Integrationsteori, 7.5 p., period 1, 2
 • 5B1490 Kaotiska dynamiska system, 7.5 p., period 1, 2 (ges ej 07/08)
 • 5B1491 Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7.5 p., period 3, 4 (ges ej 07/08)
 • 5B1492 Linjär algebra, avancerad kurs, 7.5 p. (ges ej 07/08)
Kursen 'Valda ämnen i matematik' ges ett enstaka år och kommer inte säkert att återkomma.

Undervisningen på fördjupningsnivå ges i samarbete med Stockholms Universitet och där finns också ett kursutbud med flera kurser på fördjupningsnivå som inte nämnts ovan. Kursvalet är dock inte inskränkt till kurser i matematik utan i princip alla valfria kurser inom F:s valfria program kan väljas. Den som är intresserad av fortsatta forskarstudier i ett tillämpat matematiskt ämne kan med fördel välja kurser inom motsvarande ämnes kompetensinriktning men inriktningen matematik ger en större valfrihet. Examensarbetet görs i matematik eller ett annat undervisningsämne. Som alltid avgör examinator för examensarbetet avgör om studenten har tillräckliga förkunskaper för att genomföra examensarbetet.

Kontaktperson: Mattias Dahl, dahl@math.kth.se, tel 790 80 52.


Avdelning Matematik

Sidansvarig: webmaster
Uppdaterad: 2007-09-27