Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1132 Amelia 1 för P ht 2003

Veckans uppgifter

Här finns uppgifter till de olika momenten i kursen. Kontrollskrivningarna kommer att innehålla uppgifter som i hög grad liknar dessa. Räkna alltså flitigt, men tänk inte bara på att komma fram till rätt svar, det är viktigt hur lösningen presenteras också. Använd vårt vanliga svenska språk för att förklara hur ni resonerar, rita figur!