Dagens uppgifter den 9 september

5B1132 Amelia 1 för T ht 2003

1. Hörnen i triangeln ABC har i ett ON-system koordinaterna (2,3,5), (0,2,5) och (-1,1,-1). Bestäm längden av den största sidan.

2. Bestäm den vinkelrätta projektionen av  vektorn u(-6,5,8) på vektorn  w(1,2,3).

 

 

 

Ledtråd

1. För punkter P(x1,y1,z1) och Q(x2,y2,z2) är längden |PQ|2=(x2-x1)2+(y2-y1)2+(z2-z1)2

2. Prwu = kw där talet k=u.w/|w|2

 

 

 

Facit

1. |AC|=7

2. Prwu =(2,4,6)