Errata till
E. Petermann, Analytiska metoder I. Övningsbok. 
ISBN 91-44-01494-5

Feltryck i formler

Sidan Rad Står Skall vara
50 8n f. (4+i)z2+17z=17(11-13i) f. (4+i)z2+17z=17(1-13i)
111 4u 2·(2n-1) 4(n-2)

Meddela gärna andra feltryck till sasja@math.kth.se