KTH, Matematik, Alexandre Chapovalov

5B1132, Amelia 1 för Farkostteknik

Preliminär resultat av omtentan den 15 april 2004

Personnummer -

Du ska se två rader:

Bonus Uppgifter Slutbetyg
UUUGG   GGG--401-0   3

Har UUUGG är din bonus på 5 momenten under kursens gång,
GGG---01-3 är betygen på de 10 uppgifterna på omtentan,
3 är slutbetyg 

Om det visar sig att uppgifterna inte stämmer mejla sasja@math.kth.se.