KTH, Matematik, Alexandre Chapovalov

5B1132, Amelia 1 för Farkostteknik

Löpande resultat av den kontinuerliga examinationen samt av tentarättningen

(Obs! Detta resultat är preliminära. De officiella slutgiltiga resultaten kommer att finnas på anslagstavlan i Matteinstitutionen på måndag den 22 december )

Personnummer -

Du ska få en ungefär så här tabell:

L1 L2 L3 Inl Moment 
Moment1: u-guU
Moment2: -uggU
Moment3: -gggG
Moment4: g---U
Moment5: ggggG
Betyg på tentan: 4
Uppgifter 1-5: GGGGG
Uppgifter 6-10: 420-1

Den första raden innebär att du var underkänd på lappskrivning 1 och på inlämningsuppgift 1, godkänd på  lappskrivning 3, missat lappskrivning 2 och är således Underkänd på hela momenten 1. Den tredje raden betyder att du har missat den 1:a lappskrivningen på moment 3, var godkänd på övriga delmoment och således är godkänd på hela momentet 3. Den sista raden innebär att du fick 4 poäng, 2 poäng och 1 poäng för uppgifterna 6, 7 resp. 10, och du har inte lämnat ngt lösning för uppgift 9. 

Om det visar sig att uppgifterna inte stämmer mejla sasja@math.kth.se.