KTH, Matematik, Alexandre Chapovalov

5B1132, Amelia 1 för Farkostteknik

Inlämningsuppgift nr 1, redovisas fredag 19 sep 2003 kl. 9.15-10.00

Du själv ska lösa problemen med hjälp av kursböcker och annat kursmaterial och du får vara beredd att redogöra för din lösning inför klassen. Motivering och mellanräckning ska finnas med.

 Textat namn   

 Personnummer 

1. Bestäm antalet lösningar till ekvationssystemet med de obekanta x, y, z, u

{ x+"; if($a>1) echo $a; if($a>=1) echo "y+"; echo "z+u"; echo "=1"; ?>
2x+y+2z+u=2
3x+2y-z+u=3
6x+4y+2z+u=

Svar. 1 lösning

2. Bestäm arean av triangeln ABC med ON-koodinater: A(, 1, 2), B(3,,4), C(0,1,4)

Svar. Arean=1/2

3. Bestäm determinanter det(ATA) och det(AAT) där A är matrisen av format 2x4

A= ( 0
2
-1

0
1
-2
)

Svar. det(ATA)=0, det(AAT)=

 4. Bestäm iversen till matrisen av format 3x3

( 1
2
1


0

)

Svar. Iversen är

(

1


-1


1
)