KTH, Matematik, Alexandre Chapovalov

5B1132, Amelia 1 för Farkostteknik

Inlämningsuppgift nr 1, redovisas fredagen den 6 feb 2004 kl. 14.15-15.00

 Textat namn   

 Personnummer 

Parametrar. A=, B=, C=, D=, E=, F=, G=, H=, I=, J=, K=, L=, M=, N=, P=, Q=, a=, b=, c=, d=, e=, f=, g=, h=, i=, p=, q=, k=, l=, pk=, pql=