Errata #2 till
E. Petermann, Linjär geometri och algebra. ISBN 91-44-02119-4

Feltryck i formler

Sidan Rad Står Skall vara
3 10 6x1+3x2=8 6x1+9x2=8
59 8n =v·|r| =w·|r|
65 11n, 9n, 7n x1y2-z1y2 x1y2-y1x2
66 1n x1y2-z1y2 x1y2-y1x2
115 11n e2),(v12 e2,v12
129 7n,8n (|x|2+2|x|·|y|+|y|)2 (|x|2+2|x|·|y|+|y|2)
129 7n (x2+2x·y+y)2) (x2+2x·y+y2)

Meddela gärna andra feltryck till sasja@math.kth.se