KTH, Matematik, Alexandre Chapovalov

5B1133, Amelia 2 för Farkostteknik

Löpande resultat av den kontinuerliga examinationen
(endast bonus-poäng för P-linje)

Resultat av tentan den 19 maj finns här

Personnummer -

Du ska få en ungefär så här tabell:

L1 L2 L3 Inl Moment 
Moment1: u-guU
Moment2: -uggU
Moment3: -gggG
Moment4: g---U
Moment5: ggggG

Den första raden innebär att du var underkänd på lappskrivning 1 och på inlämningsuppgift 1, godkänd på  lappskrivning 3, missat lappskrivning 2 och är således Underkänd på hela momenten 1. Den tredje raden betyder att du har missat den 1:a lappskrivningen på moment 3, var godkänd på övriga delmoment och således är godkänd på hela momentet 3.  

Om det visar sig att uppgifterna inte stämmer mejla sasja@math.kth.se.