PRELIMINÄR FÖRELÄSNINGSPLAN.

Föreläsning Dag Tid Lokal Ämne Kapitelnummer.
F1 2/9 13-15 F1 Introduktion till differentialekvationer. Z.C.: 1.1.- 1.3.
F2 3/9 8-10 F1 Första ordningens differentialekvationer. Z.C.: 2.1.- 2.3., 2.5.
Ö1 6/9 13-15 M21-23, M31-35 Övning på F1, F2. Z.C.: 1.1.- 3.3.
F3 7/9 13-15 F1 Modeller med första ordningens ODE. Z.C.: 3.1.- 3.3.
F4 9/9 13-15 F1 Differentialekvationer av högre ordning. Z.C.: 4.1.- 4.2., 4.6.
Ö2 13/9 13-15 M21-23, M31-35 Övning på F3, F4. Z.C.: 1.1.- 3.3.
F5 14/9 8-10 F1 Differentialekvationer av högre ordning. Z.C.: 4.1.- 4.2., 4.6.
F6 16/9 13-15 F1 Differentialekvationer av högre ordning; KS1. Z.C.: 4.1.- 4.2., 4.6.
Ö3 20/9 13-15 M21-23, M31-35 Övning på F5, F6. Z.C.: 4.1.- 4.2., 4.6.
F7 21/9 13-15 F1 Laplacetransformen. Z.C.: 7.1.- 7.6.
F8 23/9 8-10 F1 Laplacetransformen. Z.C.: 7.1.- 7.6.
Ö4 27/9 8-10 M21-23, 31-35 Övning på F7, F8. Z.C.: 4.1.- 7.6.
F9 28/9 10-12 F1 Laplacetransformen. Z.C.: 7.1.- 7.6.
F10 29/9 13-15 F1 System av första ordningens linjära ODE. Z.C.: 8.1.- 8.3.
Ö5 30/9 8-10 M21-23, M31, M33-36 Övning på F9, F10. Z.C.: 7.1.- 8.3.
F11 7/10 13-15 F1 System av första ordningens linjära ODE. Z.C.: 8.1.- 8.3.
F12 12/10 13-15 F1 Plana autonoma system och stabilitet. Z.C.: 10.1.- 10.3.
Ö6 13/10 10-12 M21-23, M31-35 Övning på F11, F12. Z.C.: 8.1--8.3, 10.1.- 10.3.
F13 14/10 8-10 F1 Plana autonoma system och stabilitet. Z.C.: 10.1.- 10.3.
F14 15/10 10-12 F1 System av första ordningens ODE, sammanfattning.
Ö7 18/10 18-10 M21-23, 31-35 Övning på F13, F14. Z.C.: 10.1.- 11.3.
F15 22/10 13-15 F1 Ortogonala funktioner och Fourierserier; inlämning av MODUL 3! Z.C.: 11.1.- 11.3.
F16 26/10 10-12 F1 Ortogonala funktioner och Fourierserier; partiella differentialekvationer; KS2. Z.C.: 11.1.- 11.3, 12.1.- 12.5.
Ö8 27/10 13-15 M21-23, 33-36 Övning på F15, F16; tentaträning. Z.C.: 11.1.- 11.3, 12.1.- 12.5.
F17 29/10 13-15 F1 Partiella differentialekvationer. Z.C.: 12.1.- 12.5.
F18 1/11 8-10 F1 Partiella differentialekvationer; KS3. Z.C.: 12.1.- 12.5.
Ö9 2/11 8-10 L21-22, M21-23, M34-35 Övning på F17 och F18; tentaträning. Z.C.: 12.1.- 12.5.
F19 3/11 8-10 F1 Kurssammanfattning, repetition; tentaträning.
F20 5/11 8-10 F1 Extra KS 4 (Moduler 2, 5).
Ö10 8/11 15-17 M21-23, M31-35 Tentaträning. Z.C.: 11.1.- 12.3.