Inst. för Matematik    |   KTH    |5B1206 Differentialekvationer I, 4 poäng, för BD2, M2, P2, läsåret 2004--2005.

Kursansvarig: Håkan Hedenmalm, 08-790 7832, haakanh@math.kth.se
Kursstart: Torsdagen den 2 september 2003 klockan 13.15 i sal F1.

Hållpunkter

 • Under kursens gång ges 3 kontrollskrivningar, vilka testar 5 olika moment, kallade moduler. För betyg 3 räcker det att ha erhållit godkänt betyg på 4 av 5 moduler. För högre betyg krävs deltagande i tentamen. Detsamma gäller för dem som ej erhållit godkänt betyg på 4 av 5 moduler; dock räcker det därvid att komplettera med de moduler som saknas för erhållande av betyg 3. Kontrollskrivningarna äger preliminärt rum  enligt nedanstående:

  KS1: 16 september (Modul 1)

  Inluppg (Modul 3): 22 oktober

  KS2: 26 oktober (Modul 2)

  KS3: 1 november (Moduler 4 och 5)

  Kontrollskrivningarna äger rum under ordinarie undervisningstid (föreläsningstid.)

 • Tentamen: 12 november 2004 (del 1 och 2) kl 08.00--13.00; 20 november (del 3) kl 09.00--14.00 i Q21, Q22, Q23, Q24, Q25.
 • För att få veta i vilken lokal en tentamen går, gå till institutionens hemsida, och tryck på knappen "Tentamina".

Kursuppläggning


Föreläsningar 40 h, Räkneövningar 20 h.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Ordinära differentialekvationer: ekvationer av första ordningen, högre ordningens ekvationer, system av första ordningen; stabilitetsanalys av autonoma system.

Transformmetoder: Laplace-transformen; Fourierserier, med tillämpningar på värmeledningsekvationen, vågekvationen, och Laplace ekvation. Variabelseparations-metoden.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 5B1132 och 5B1133, Analytiska metoder och linjär algebra I och II.

Kurslitteratur

Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, Fifth ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren:: Mathematics Handbook (BETA). [Säljes på Kårbokhandel .]

Examination:

Bedömningsgrunderna för kursen består av två delar:

 • en obligatorisk del som skall klaras till fullo för erhållande av godkänt betyg, samt
 • en del som avläggs på skriftlig tentamen för erhållande av överbetyg.

  Den obligatoriska delen kan fullgöras antingen genom examination via kontrollskrivningar, eller lösande av motsvarande uppgifter på skriftlig tentamen. Uppfyllande av detta kriterium ger betyget 3. För högre betyg krävs deltagande i skriftlig tentamen.

  Resultatlistor: De listor som anslås rörande resultat på kontrollskrivningar är att betrakta som preliminära. Före tentamen kommer ytterligare en lista att sättas upp med namn på dem som erhållit godkänt resultat från kontrollskrivningarna. Efter tentamen kommer en lista att sättas upp som inkluderar skrivningsresultat samt godkänt resultat från enbart kontrollskrivningar. Det är av vikt att den enskilde studenten verifierar att hans eventuella godkända resultat är korrekt infört på denna lista.

  Tillåtet hjälpmedel på kontrollskrivningar och tentamensskrivningen är formelsamlingen BETA.

  Den obligatoriska delen omfattar följande moment, kallade moluler.

  Moduler

  Kursen är indelad i fem moduler.
  På var och en av dessa ges möjlighet att redovisa sina kunskaper medelst lappskrivningar respektive inlämningsuppgifter.

  Modul 1: Introduktion till differentialekvationer. Första ordningens differentialekvationer. Modeller med första ordningens ODE.
  Modul 2: Differentialekvationer av högre ordning.
  Modul 3: Laplacetransformen.
  Modul 4: System av linjära första ordningens ODE. Plana autonoma system och stabilitet.
  Modul 5: Partiella differentialekvationer och randvärdesproblem. Ortogonala funktioner och Fourierserier.

  Modulerna 1--2, 4--5 redovisas medelst kontroll-skrivningar.
  Modul 3 redovisas genom inlämningsuppgifter, vilka redovisas skriftligt och muntligt i grupper om tre deltagare.

  Tentamen:
  Föranmälan krävs till varje tentamen, senast 14 dagar före tentamensperiodens början.
  Formulär för föranmälan kan nås via tentamensanmälan. Observera att tentamen är uppdelad i tre delar:

 • Del 1 (12/11) för att klara återstående moduler;
 • Del 2 (12/11) för erhållande av överbetyg; samt
 • Del 3 (20/11) för att klara återstående moduler.

  Tillåtet hjälpmedel på lappskrivningar och tentamensskrivningen är formelsamlingen BETA, Mathematics Handbook.

  OMTENTAMINA OCH BONUSPOÄNG:

  Under kursens gång anordnas 3 kontrollskrivningar och en inlämningsuppgift.
  Varje godkänd modul ger motsvarande uppgift på tentamen godkänd.

  De godkända modulerna transformeras sedan till bonuspoäng, som får tillgodoräknas vid omtentamina till och med augustiperiodens omtentamen år 2004.
  Detta sker enligt följande:  Antal godkända moduler Bonuspoäng
  1 1
  2 2
  3 3
  4-5 4

  Räkneövningarna leds av:

  Grupp Övningsassistenter Telefon
  BD2: Michael Björklund
  M2: Anders Hansson 790 7167
  M2: Rupert Frank 790 7129
  M2: Jonas Gustafsson 790 8457
  M2: Christian Grundh 790 7114
  P2: Mattias Sandberg 790 6196
  P2: Martin Bender 790 7167
  P2: Rikard Olofsson 790 6958

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Håkan Hedenmalm
  Uppdaterad: 2003-08-28