Svante Ekelin
Matematik
KTH
våren 1995

Ordlistatill Anton/Rorres:
Elementary Linear Algebra : Applications Version
(7:e uppl.).


Den svenska termen anger betydelsen av den engelska termen så som den
används på den aktuella sidan. Andra betydelser kan förekomma.
Sidhänvisningen avser den sida i texten där termen används för första gången.
Använd lärobokens register för att få ytterligare sidhänvisningar.

IMAGE ordlista1.GIF
ENGELSK TERM  SVENSK TERM  SIDA

IMAGE ordlista2.GIF

IMAGE ordlista3.GIF

IMAGE ordlista4.GIF

IMAGE ordlista5.GIF

IMAGE ordlista6.GIF

IMAGE ordlista7.GIF

IMAGE ordlista8.GIF

IMAGE ordlista9.GIF