Inst. för Matematik    |   KTH    |


 

Kompetensinriktningar i matematik på KTH

På institutionen för matematik finns fem kompetensinriktningar varav en har fyra delinriktningar.

Matematik

Optimeringslära och systemteori

Avdelning Matematik

Sidansvarig: webmaster