KTH

StoUpp 2000

Tredje omgången av Stockholm-Uppsala-mötet i matematisk statistik äger rum torsdagen den 25 maj 2000 på KTH i Stockholm.

Detta är ett endags-symposium med syfte att stimulera kontakterna mellan avdelningarna i matematisk statistik vid Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Samtliga anställda och doktorander samt gäster vid avdelningarna är välkomna att delta.

Du är hjärtligt välkommen till KTH!


ANMÄLNINGSAVGIFT: Konferensen är gratis för anställda och doktorander vid aktuella avdelningar. Detta inkluderar lunch och middag, men inte resan.

ANMÄLAN: Skickas per e-post till Jan Grandell. Adressen är: gran@math.kth.se

Ange om du deltar i middagen, samt speciella önskemål om mat i förekommande fall. Speciell anmälan till lunchen behövs inte.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR FREDAGEN DEN 19 MAJ.

VÄLKOMNA!

Programansvariga: Jan Grandell, Lars Holst, Timo Koski

Program

Alla föredrag sker i Sal E3, Osquars backe 14. Karta!

Programmet till motsvarande konferens 1999


Matematisk statistiks hemsidor.Webansvarig: Gunnar Englund gunnare@math.kth.se