KTH

Disputation

Dissertation

Den 31 oktober 2003 kl 1400 i Kollegiesalen, Valhallavägen 79, KTH försvarar Anna Carlsund sin avhandling "Cover Times, Sign-dependent Random walks, and Maxima". Huvudhandledare är prof. Lars Holst.

Faktultetsopponent är docent Sven Erick Alm, Uppsala Universitet.


Matematisk statistiks hemsidor.
Matematical statistics home page
Senast uppdaterad 2003-10-06.
Webansvarig: gunnare@math.kth.se