KTH

Disputation

Dissertation

Den 3 oktober 2003 kl 1000 i sal Q1, Osquldas väg 6, KTH försvarar Henrik Hult sin avhandling " Topics on fractional Brownian motion and regular variation for stochastic processes". Huvudhandledare är prof. Boualem Djehiche.

Faktultetsopponent är prof Thomas Mikosch, Köpenhamns Universitet.

Abstract och Kapitel 1 av avhandlingen.


Matematisk statistiks hemsidor.
Matematical statistics home page
Senast uppdaterad 2003-08-25.
Webansvarig: gunnare@math.kth.se