KTH

Disputation

Dissertation

Den 24 september 2004 kl 1000 i Kollegiesalen, Valhallavägen 79, KTH försvarar Per Hallberg sin avhandling "Gibbs Measures and Phase Transitions in Potts and Beach Models". Som handledare har prof. Olle Häggström, Chalmers Tekniska Högskola, fungerat.

Faktultetsopponent är professor Ronald Meester , Vrije Universitet, Amsterdam.


Matematisk statistiks hemsidor.
Matematical statistics home page
Senast uppdaterad 2004-09-09.
Webansvarig: gunnare@math.kth.se