KTH

Disputation

Dissertation

Den 10 december 2004 kl 1000 i Sal E1, KTH försvarar Fredrik Armerin sin avhandling "Aspects of Cash Flow Valuation". Handledare har varit prof. Boualem Djehiche.

Faktultetsopponent är professor Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School.


Matematisk statistiks hemsidor.
Matematical statistics home page
Senast uppdaterad 2004-09-09.
Webansvarig: gunnare@math.kth.se