5B1501 Sannolikhetsteori och statistik

Resultat av kursutvärdering


  Allmänt


 1. Vilken linje går Du på?

  1. 19% (8 st) B
  2. 50% (21 st) Media
  3. 29% (12 st) I
  4. 2% (1 st) Annan linje


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 31% (13 st) Ja, mycket
  2. 57% (24 st) Ja
  3. 12% (5 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej


 3. Hur är kursen anpassad till dina förkunskaper?

  1. 14% (6 st) Mycket bra.
  2. 52% (22 st) Ganska bra
  3. 33% (14 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Ganska dåligt
  5. 0% (0 st) Mycket dåligt


 4. Hur har du uppfattat kursen med avseende på svårighetsgrad?

  1. 2% (1 st) Mycket svår
  2. 69% (29 st) Ganska svår
  3. 24% (10 st) Lagom
  4. 2% (1 st) Ganska lätt
  5. 0% (0 st) Mycket lätt


  Kurslitteratur


 5. Vad tycker du om Bloms bok?

  1. 10% (4 st) Mycket bra.
  2. 36% (15 st) Ganska bra
  3. 31% (13 st) Acceptabel
  4. 10% (4 st) Ganska dålig
  5. 10% (4 st) Mycket dålig


 6. Vad tycker du om Problemhäftet?

  1. 14% (6 st) Mycket bra.
  2. 62% (26 st) Ganska bra
  3. 19% (8 st) Acceptabelt
  4. 2% (1 st) Ganska dåligt
  5. 2% (1 st) Mycket dåligt


  Undervisning


 7. Vad tycker du om föreläsarens insatser?

  1. 31% (13 st) Mycket bra
  2. 36% (15 st) Ganska bra
  3. 21% (9 st) Acceptabelt
  4. 12% (5 st) Ganska dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig

 8. Hur många av föreläsningarna har du varit på? (Av 12 tillfällen)

  1. 14% (6 st) 0-5
  2. 26% (11 st) 6-9
  3. 60% (25 st) 10-12

 9. Vad tycker du om föreläsarens förmåga att förklara och förtydliga svårigheter?

  1. 24% (10 st) Mycket bra
  2. 33% (14 st) Ganska bra
  3. 21% (9 st) Acceptabel
  4. 17% (7 st) Ganska dålig
  5. 2% (1 st) Mycket dålig

 10. Föreläsningarnas tempo?

  1. 5% (2 st) Alldeles för högt
  2. 40% (17 st) För högt
  3. 55% (23 st) Lagom
  4. 0% (0 st) För långsamt
  5. 0% (0 st) Alldeles för långsamt

 11. Hur många av övningstillfällen har du varit på? (Av 18 tillfällen)

  1. 2% (1 st) 0-6
  2. 12% (5 st) 7-11
  3. 83% (35 st) 12-18

 12. Tempot på övningarna?

  1. 0% (0 st) Alldeles för högt
  2. 14% (6 st) För högt
  3. 83% (35 st) Lagom
  4. 2% (1 st) För långsamt
  5. 0% (0 st) Alldeles för långsamt

 13. Vad tycker du om övningslärarens förmåga att förklara och förtydliga svårigheter?

  1. 38% (16 st) Mycket bra
  2. 48% (20 st) Ganska bra
  3. 10% (4 st) Acceptabel
  4. 2% (1 st) Ganska dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig

 14. Vad tycker du om övningslärarens förmåga att planera och genomföra övningarna i övrigt?

  1. 36% (15 st) Mycket bra
  2. 52% (22 st) Ganska bra
  3. 12% (5 st) Acceptabel
  4. 0% (0 st) Ganska dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig

 15. Vad tycker du allmänt om övningslärarens insatser?

  1. 50% (21 st) Mycket bra
  2. 43% (18 st) Ganska bra
  3. 7% (3 st) Acceptabel
  4. 0% (0 st) Ganska dåligt
  5. 0% (0 st) Mycket dåligt

  Service och Web-frågor


 16. Vad anser du om Institutionens service (information, handledning, mm)?

  1. 24% (10 st) Mycket bra
  2. 45% (19 st) Ganska bra
  3. 29% (12 st) Acceptabel
  4. 2% (1 st) Ganska dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig


 17. Har Du använt Dig av Web-sidorna för att få information?

  1. 24% (10 st) Ja, mycket
  2. 36% (15 st) Ja, ganska mycket
  3. 31% (13 st) Inte särskilt mycket
  4. 10% (4 st) Inte alls


  Övriga synpunkter


 18. Skriv gärna egna kommentarer om kursen, vad som är bra och vad som är dåligt, hur undervisningen skulle kunna förbättras, mm. (Obs! Om du kommenterar undervisningen eller läraren, ange då tydligt om du avser föreläsningarna eller övningarna)

  Problemhäftet borde innehålla fullständiga lösningar.
  ---
  Av de ex-tentor som jag gjort har jag lagt märke till att det är en enorm skillnad i svårighetsgrad från tenta till tenta. Detta är ej acceptabelt.
  ---
  Jag tycker detta är en viktig och intressant kurs.
  Men, efter att ha undersökt lite olika litteratur i ämnet, så kan jag inte riktigt förstå varför man använder Bloms bok när det finns väldigt mycket enklare och bättre litteratur enligt min uppfattning.
  Förstår ej heller varför formelsamlingen måste vara så extremt luddig.
  Tittar man runt i formelsamlingar till liknande kurser på andra universitet och högskolor så är de oftast mycket bättre.
  Jag tycker också att kursen blir alldeles för matematisk ibland. Kunskaperna man förvärvar på denna kurs vill man ju kunna använda praktiskt. Tycker det kan bli svårt ibland när man går in för matematiskt i många av momenten.

  Med andra ord, jag skulle vilja se en mer verklighetsförankrad och praktisk kurs än i dagsläget. Jag går ju kursen för att praktiskt kunna använda dessa kunskaper.

  Sedan tycker jag att även tentorna ofta är förvillande. Får en känsla av att man vill "sätta dit" tentanden snarare än att undersöka om han kan sitt ämne.
  Känner dock igen detta fenomen från de flesta kurser som ges vid KTHs matteinstitution och kan inte riktigt förstå varför det ska behöva vara så.
  (Ett skräckexempel är Difftranskursen).

  Om man ger en fyrapoängskurs i statistik och sannolikhet tycker jag att man helt klart ska bli godkänd om man behärskar de viktigaste momenten såsom konfintervall, hypotesprövning, linreg, olika fördelningar etc. Men så som tentorna ges blir man inte det. Man måste behärska dessa metoder i en massa specialfall osv.
  För svåra tentor med andra ord.

  Har jämfört denna kurs med motsvarande på karlstad universitet och finner våran många ggr svårare. Dessutom får man 10 högskolepoäng på Karlstadskursen.

  Som sista ord vill jag säga att denna kurs är en bra kurs, men värd mer än fyra p och tentorna är för svåra och motsvarar inte riktigt det som jag trodde att man skulle lära sig på kursen.

  jaja, jag ska sluta nu... tack för ordet

  ---
  Hade Dan Mattsson som övningsledare, vilket inte kunde blivit bättre.
  Fler sådana övningsledare dvs. folk med humor i matematiken!!!

  ---
  övningarna skulle kunna anpassas bättre till föreläsningarna så man inte ligger före... jobbigt att inte förstå nåt på övningen bara för att upptäcka att man ska gå igenom det på föreläsningen först veckan därpå.

  sista övningen med en extenta kunde tidsanpassats bättre. nu hann övningsledaren bara de tre första uppgifterna, och de tre sista verkade mycket svårare så man hade gärna haft en lite snabbare genomgång av de första för att hinna med de sista. men annars har övningsledaren varit bra (armerin).

  och en liten detalj; föreläsarens m och n samt t och f är mycket lika varandra, så det blir väldigt klurigt ibland att se vad det står på tavlan. blandar man ihop dem i nån uträkning kan det bli svårt att förstå! annars tycker jag föreläsaren varit mycket bra, det har varit lättsamt och nästan underhållande att gå på föreläsningarna trots att ämnet är svårt.

  ---
  Roliga föreläsningar mycket pga Gunnars härliga stil! Har varit ett nöje att gå dit fastän det varit svårt.
  Fredrik Armerin är mycket duktig och välstrukturerad under övningarna. Tempot är väl högt ibland men det har jag förståelse för.
  Tentorna är väldigt ojämna i svårighet verkar det som, tråkigt om man råkar få en väldigt svår.

  ---
  kanske skulle vara bra med någon kontrollskrivning...
  ---
  Jag är på det stora hela väldigt nöjd med kursen. Jag skulle dock gärna se att tempot sänktes en aning på föreläsningarna då det stundtals har varit en aning svårt att hänga med. Inte för att föreläsaren varit otydlig, det har bara gått lite fort ibland. Jag förstår att det skulle betyda ytterligare en eller ett par föreläsningar, men jag tror studenterna skulle vinna på det.
  ---
  Jag svarade inte på frågan om vad jag tyckte om Bloms bok, eftersom jag inte använde mig av den. Klarade mig fint med anteckningarna från övningarna främst och problemhäftet.

  Jag tycker föreläsaren hade svårt att nå oss , som lyssnare. Det var svårt att avbryta honom och ställa frågor eftersom han inte sökte ögonkontakt med en och nästan stod och pratade för sig själv. Han pratar väldigt snabbt och ibland otydligt.

  Övningsledaren Dan Matsson var riktigt bra! Han tog sig alltid tid till att svara på frågor och förklarade tills man förstod. Övningarna var bäst med hela kursen, där lärde jag mig mest!

  ---
  Det har varit en rolig kurs! Bra att det finns så många tentor på nätet - då vet man vad som är viktigt att plugga på.
  ---
  Hmesidan är grymt bra! Väldigt trevligt med en egen hemsida om Gunnar Englund, gör honom ännu mer personlig.
  Jag hade Jan Grandell som övningsassistent och han var lugn, grundlig och vänlig på övningarna vilket jag uppskattade mycket.

  ---
  Tentorna är väldigt ojämna. Man kan spika tre ex-tentor i rad för att sedan kugga tre i rad. Jag kan inte säga vilken nivå det ska vara men det borde vara samma nivå på tentorna. Som det är nu blir det lite av ett lotteri; kommer det en lätt eller svår tenta?
  På grund av det här blir även betygen orättvisa. Går man och skriver när "rätt" tenta kommer kan man få högre betyg än om man går och skriver när "fel" tenta kommer även om man kan det lika bra.

  ---
  Det är mycket bra med många övningstillfällen, men det vore ännu bättre om man hinner gå genom teorin innan övningen. Det har hänt några gånger att man fick lära sig nya metoder på övningen.
  Men det var en mycket bra och intressant kurs.

  ---
  Ibland gick vi under övningarna in på kapitel som vi inte hade gått igenom på föreläsningarna. Gjorde inte så mycket då Torkel är bra på att förklara.
  ---
  Kursen som sådan är intressant och relevant tycker jag, dock känns vissa moment väl krångliga och invecklade. Tempot är som alltid på KTH rätt högt, vilket gör det svårt att hinna smälta allt och få en riktig förståelse för ämnet. Kanske skulle man kunna minska omfånget på kursen till förmån för en ökad förståelse. Nivån på tentorna är alldeles för ojämn vilket är dåligt. Det måste gå att enas kring en svårighetsgrad som ska gälla alla som läser den här specifika kursen. Det kan inte vara godtyckligt upp till var och en som gör en viss tenta att lägga ribban.
  ---
  Både Gunnar, som föreläsare, och Fredrik, som övningsassistent, är fantastiskt bra!

  Tentan var jag inte helt nöjd med. Jag tror att en lite lättare första uppgift är viktig för tentandens självförtroende. Denna gång var den första uppgiften nästan svårast!

  ---
  Kul och användbar kurs
  ---
  Fredrik är underbar! Fick rätsida på allt som var oklart!
  ---
  Torkel var kanon bra!
  Man skulle kunna tycka att bättre FACIT och förklaringar borde finnas med i problemhäftet... Vissa svar är helt oacceptabla! Ledningarna är också katastrofala!!!


gunnare@math.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.