KTH
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik för B (4p)

Allmänt:
Kursbeskrivning
Allmänna anvisningar 
KURSUTVÄRDERING
Schema och planer:
Schema vt 2005
Föreläsningsplan vt 2005
Övningsplan vt 2005
Tentamina:
Gamla tentor
Tentamensinformation
Kursmaterial:
Formelsamling
Tabeller till formelsamling
Kortfattad beteckningslista
Lösta problem - Fler lösningar
Tilläggsmaterial ("godis")
Kursansvarig:
Per Hallberg
Mailadress:
perreh@math.kth.se


Har Du inte möjlighet att läsa pdf-filer finns läsare att hämta här

Till Kursförteckning
Till Matematisk Statistiks hemsida

Senast ändrad 2005-01-17