KTH
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik för L (4p)

Allmänt:
Kursbeskrivning
Allmänna anvisningar 
Aktuella meddelanden ht 2003
Kursutvärdering
Schema och planer:
Schema ht 2003 (uppdaterat 12/9)
Föreläsningsplan ht 2003
Övningsplan ht 2003
Tentamina:
Gamla tentor
Tentamensinformation
Kursmaterial:
Formelsamling
Tabeller till formelsamling
Lösningar till valda exempel (under utveckling)
Kortfattad beteckningslista
Tilläggsmaterial ("godis")
Kursansvarig:
Gunnar Englund
Mailadress:
gunnare@math.kth.se


Har Du inte möjlighet att läsa pdf-filer finns läsare att hämta här

Till Kursförteckning
Till Matematisk Statistiks hemsida

Senast ändrad 2003-07-29