SF1914/SF1916 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CFATE m. fl., period 1, ht 2018.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

SF1901 lades ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 ägde rum under period 2 ht 2017. Numera läser de program som tidigare läste SF1901 en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Från och med läsåret 2018/2019 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår fram till och med vt 2020.
  • Det finns inte längre någon möjlighet att samla bonuspoäng till tentamina på SF1901.
  • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.

Lärare:

Föreläsningar: Tatjana Pavlenko

Övningar:
Grupp 1: Jacob Arén (jacobare@kth.se)
Grupp 2: Stefan Maras (smaras@kth.se )

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen sker via Mina sidor. För frågor gällande registrering, kontakta Studentexpeditionen

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig och examinator: Tatjana Pavlenko (pavlenko@math.kth.se)

I ärenden som ej rör ämnet kontakta elevexp@math.kth.se [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Tatjana Pavlenko
Uppdaterad: 2018-08-09