SF1914/SF1916 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CFATE m. fl., period 1, ht 2018.
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan!

Aktuell information

SF1901 läggs ned vid årskiftet 17/18

Sista kursomgången på SF1901 äger rum under period 2 ht 2017. Därefter kommer de program som fram till nu läst SF1901 att läsa en programspecifik kurs i matematisk statistik. Notera särskilt att:
  • Det kommer att ges en sista möjlighet att skriva KS och att redovisa datorlaborationen för att få bonuspoäng under period 3 vt 2018. Dessa bonuspoäng är sedan giltiga på omtentamina på SF1901 i april och augusti 2018.
  • Notera att datorlaborationen är reviderad och att specifikationen för den nya bonusgrundande datorlaborationen finns på kurshemsidan för SF1920/SF1921. Under Aktuell information på denna kurshemsida går det även att boka tider för redovisning av laborationen.
  • På tentamen kommer inte längre egen medhavd Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik att tillåtas som hjälpmedel. I stället delas Formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik ut vid själva tentamenstillfället och lämnas sedan in igen av tentanden tillsammans med tentamen.
  • Notera även att tentamenstillfället tisdagen den 13 mars endast är till för studenter som är registrerade på någon av kurserna SF1920 eller SF1921. Eventuella studenter på SF1901 som väljer att tentera 13 mars kommer inte att få sin tentamen rättad.
  • Efter läsåret 2017/2018 kommer det att gå att tentera SF1901 två gånger per läsår under tre år efter det att kursen lagts ned, dvs fram till och med vt 2020.

Lärare:

Föreläsningar: Tatjana Pavlenko

Övningar: Grupp 1:
Grupp 2:

Kurslitteratur:

Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Viktig information:

Registrering till kursen sker via Mina sidor. För frågor gällande registrering, kontakta Studentexpeditionen

Kursplan

Schema (från KTH:s centrala schemagenerator).

Examinationsregler innehållande information om tentamen, kontrollskrivning och laborationer

Övrig kurslitteratur och kursmaterial:

Kontakt:

Kursansvarig: Tatjana Pavlenko (pavlenko@math.kth.se)

Examinator: Tatjana Pavlenko (pavlenko@math.kth.se)

I ärenden som ej rör ämnet kontakta elevexp@math.kth.se [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Tatjana Pavlenko
Uppdaterad: 2018-08-09