Övningsplan för kursen SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CFATE3 m. fl., period 1, ht 2017.

Övningsledare är

Grupp 1: Hanna Fredenklo Jansson
Grupp 2: Henrik Sjökvist


Övning nr Förslag till uppgifter Att räkna själva
1 (29/8 ) 2.5, 2.4, 2.8, 2.14, 2.17, 2.16, 2.9, 2.18, 2.7, 2.10
2 (31/8) 2.21, 2.19, 2.27, 2.31, 2.28, 2.32, 2.22, 2.23, 2.29, 2.33, 2.37
3 (1/9) 2.40, 2.35, 2.36, 2.38, 2.42 2.34, 2.39, 2.41, 2.32
4 (5/9) 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 3.3, 3.4, 3.7, 3.11,
5 (7/9) 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.32 3.14, 3.22, 3.29
6 (13/9) 4.1, 4.7, 4.16, 4.18, 4.19, 4.25 4.5, 4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23
7 (15/9) 5.1, 5.3, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 5.2, 5.13, 5.15, 5.16,
8 (18/9) 6.1, 6.4, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19, 6.23, 6.24
9 (22/9) 7.1, 7.6, 7.13, 7.24, 7.27, 7.28 7.2, 7.15, 7.9,
10 (26/9) 10.1, 11.2, 11.1, 11.8, 11.10, 11.12 10.4, 11.4, 11.6, 11.14, 11.16, 11.24, 11.25
11 (29/9) 11.18, 11.29, 12.9, 12.8, 12.31, 12.37, 12.1, 12.5, 12.10, 12.12,
12 (2/10) 12.33, 12.30, 12.18, 12.19, 12.21, 12.24 (antag normalfördelning) 12.22, 12.13, 12.14, 12.32, 12.36
13 (6/10) 12.25, 13.5, 13.10, 13.12, 13.15, 13.1, 13.2, 13.3, 13.8
14 (9/10) 13.17, 13.16, 13.14, 13.13, 13.28 13.12, 13.20, 13.18, 13.25,
15 (11/10) 13.30, 13.33, 13.31, 14.4, 14.2 13.32, 13.34, 13.35, 14.5, 14.3

Alternativt kan övningsledarna hämta uppgifter från nedanstående plan.

Förslag till uppgifter (Ö1- Ö4)
Förslag till uppgifter (Ö5-Ö8)
Förslag till uppgifter (Ö9-Ö11)
Förslag till uppgifter (Ö12-Ö14)


Sidansvarig: Tatjana Pavlenko
Uppdaterad: 2017-08-21