Sannolikhetsteori och statistik för E och V
5B1501
Matematiska institutionen, avd. Matematisk statistikÖvrig information:

Föreläsningsinformation:
Föreläsningsanteckningar:


Allmänna anvisningar: Finns även i utskriftsvänligt pdf-format.

Kursinformation
http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1501/E/ (för E2)
http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1501/V/ (för V2)

Kurslitteratur

  1. Gunnar Blom: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (bok C). Studentlitteratur, Lund. Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
  2. Problemsamling i matematisk statistik. Pris 37:-.
  3. Kursmapp (pris 18:-) innehållande:
Rekommenderad litteratur
  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik. Pris 15:-.
Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 9 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(2) - (4) kan köpas på Elevexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Elevexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: måndagar kl. 9.30 - 11.30 och 13.00 - 16.30, tisdagar kl. 9.30 - 13.15 samt onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 12.00. Elevexpeditionen är stängd på fredagar.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida.

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 9
Beskrivande statistik (1) kap. 11
Statistikteori (1) kap. 10, 12 - 16 samt (3c)
Fördelningspapper (3b)

Examination
Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 23 u
24 - 35 3
36 - 46 4
47 - 60 5

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3d). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (3d) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Observera: Mathematics Handbook for Science and Engineering (tidigare kallad Beta Mathematics Handbook) av Lennart Råde och Bertil Westergren är inte tillåtet hjälpmedel vid tentamen.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via KTH-PING. En anmälningslista kommer även att sättas upp på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt fram innanför porten. Information kommer att finnas på kursens hemsida.

Tentamensresultatet anslås senast tre veckor efter tentamen på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt fram innanför porten. Om det inte finns plats på själva tavlan, finns resultatlistorna i ringarna längst ned på tavlan. Därefter visas tentamina på Elevexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet anslås och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum. När tentamina visas på Elevexpeditionen är varje tentamen hophäftad. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen får inte ta bort något häftklammer.

Examinator: Dan Mattsson, rum 3442, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon 790 8466, e-post mattsson@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]

Ansvarig för hemsidan är Dan Mattsson (mattsson@math.kth.se).
Senast ändrad: 18 dec 2003