KTH

Tentamensanmälan 5B1503 Statistik med försöksplanering(4p)

Omtentamen äger rum måndagen den 23 augusti 2004 kl 14.00-19.00.

Anmälan via nätet görs på "Mina sidor". Du kan läsa om "Mina sidor" här.

Tentamensanmälan via "Mina sidor" kan göras fram till måndagen den 9 augusti kl 24.00.

Anmälan kan alternativt göras på den anmälningslista som är uppsatt på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt innanför porten. Denna lista tas ner c:a två dagar före tentamen. Anmälningslista finns även i B-byggnaden.

För att få information om lokaler för denna tentamen hänvisas till centrala tentamensschemat