KTH

Tentamensanmälan 5B1504 Matematisk statistik grundkurs för E

Omtentamen äger rum lördagen den 27 augusti 2005 kl. 8-13.

Anmälan via nätet görs på "Mina sidor". Du kan läsa om "Mina sidor" här.

Tentamensanmälan via "Mina sidor" kan göras fram till måndagen den 15 augusti kl 24.00.

Anmälan kan alternativt göras på den anmälningslista som är uppsatt på Matematisk statistiks anslagstavla i entréplanet, Lindstedtsvägen 25, rakt innanför porten. Denna lista tas ner c:a två dagar före tentamen.

För att få information om lokaler för denna tentamen hänvisas till centrala tentamensschemat