SF1831 (f d 5B1717) Optimeringslära med markovprocesser samt SF1904 Markovprocesser

För SF1831 är detta en kurs som består av två delar: markovprocesser, vilket läses under läsperiod 2, och optimeringslära som studeras under läsperiod 3. Informationen på denna hemsida berör avsnittet i markovteori. För information om optimeringsläran hänvisas till kurshemsidan på avdelningen för optimeringslära och systemteori.

SF1904 är en kompletteringskurs om Markovprocesser för elever som vill gradera upp från SF1901 till SF1906.
[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2007-10-09