KTH Matematik  


Matematisk Statistik
Kompetensinriktning Matematisk Statistik

Denna kompetensinriktning är en underinriktning till Tillämpad matematik.

Programmet syftar till att ge breda kunskaper om den matematiska grunden för statistiska metoder och ett antal statistiska redskap för modellering och analys av situationer där man måste ta hänsyn till slump och osäkerheter.

Obligatoriska kurser

Starkt rekommenderade kurser Några av följande kurser rekommenderas att ingå i examen med inriktning mot matematisk statistik Mer information om Matematisk Statistiks kurser finns på vår grundutbildningssida

Kontaktperson: Gunnar Englund, gunnare@math.kth.se, tel: 790 7416


Till Matematisk Statistik
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2/9-2010